Gradska tržnica, Banja Luka

Period gradnje: 2005-2007.

BGP (m2): 16000

Opis izvedenih radova: Rekonstrukcija objekta Gradske tržnice u Banja Luci, podrazumijevala je rekonstrukciju monolitnog dijela objekta kao i prostora hale, čiju krovnu rešetkastu konstrukciju nose čelični nosači, a fasade su kombinacija alu-panela i stakla.

Naručilac: “Tržnica” a.d. Banja Luka

Podjelite sa drugima!