Stambeno-poslovni objekat u Kozarskoj ulici, Banja Luka

Period gradnje: 2016/2017 godina Bruto površina: 2500 m2

Stambeno-poslovni objekat u ulici Vase Glušca, Banja Luka

Period gradnje: 2015/2016 godina Bruto površina: 1550 m2

Stambeno-poslovni objekat u ulici Braće Jugovića, Banja Luka

Slobodnostojeća četvorospratnica, svojim novim sadržajima i modernim izgledom, oživjela je mirno stambeno naselje u širem centru grada. Period gradnje: 2013/2014 godina Bruto površina: 1990 m2

Stambeno-poslovni objekat u ulici Prvog krajiškog korpusa i Petra Kočića, Banja Luka

Kompleks bruto površine 3200 m2 koji čine jedna šestospratnica i jedna trospratnica, smješten je u jednom od najatraktivnijih gradskih naselja. Objekti učestvuju u formiranju dva paralelna ulična fronta i otvorenog unutrašnjeg prostora. Period gradnje: 2012/2014 godina Bruto površina: 3195 m2

Stambeno-poslovni objekat u ulici Carice Milice, Banja Luka

Stambeno poslovni objekat bruto površine 5200 m2, kompaktne forme i dinamične strukture fasade, ispunio je sve uslove za udobno i zdravo stanovanje na obali rijeke Vrbas. Period gradnje: 2011/2012 godina Bruto površina: 5316 m2

Stambeni kompleks u ulici Skendera Kulenovića, Banja Luka

Stambeni kompleks sa četiri stambene jedinice, podigao je nivo kolektivnog stanovanja u Banjaluci na zavidan nivo. Period gradnje: 2009/2011 godina Bruto površina: 14000 m2

Stambeno-poslovni objekat u ulici Jovana Dučića, Banja Luka

Petospratnica, koja u srcu grada svojim modernim dizajnom, kvalitetom gradnje i prednostima lokacije, pruža sve uslove za potpuni komfor stanovanja. Period gradnje: 2009/2010 godina Bruto površina: 3200 m2

Stambeno-poslovni kompleks u ulici Majke Jugovića, Banja Luka

Stambeno poslovni kompleks u naselju Starčevica u smislu namjene i fizičke strukture dao je novi pečat ovom dijelu grada. Savremen dizajn, kvalitetna gradnja i atraktivna lokacija, privukli su veliki broj poslovnih i stambenih korisnika u ovaj dio grada. Period gradnje 2007/2009 godina Bruto površina 12000 m

Stambeno- poslovni objekat u ulici Kralja Petra II, Banja Luka

Stambeno- poslovni objekat spratnosti Po+P+5+Pe u naselju Rosulje. Period gradnje: 2005/2006 godina Bruto površina: 3000 m2

Stambeno-poslovni objekat u ulici Vase Glušca, Banja Luka

Period gradnje: 2003/2004 godina Bruto površina: 3010 m2

j