Most na rijeci Vrbanji, Čelinac

Period gradnje: 2018-2019.

Opis izvedenih radova: “Izgradnja novog armirano-betonskog mosta u centru Čelinca, na raskrsnici gradske ulice Prvog Krajiškog proleterskog bataljona i regionalnog puta M4, Banja Luka – Kotor Varoš.
Mostovska konstrukcija se izrađena je od armiranog betona MB40. Statički sistem mosta raspona 47,5 m je luk na koji je ovješena puna kolovozna ploča kablovima za prednaprezanje. Kolovozna ploča je monolitna AB ploča MB40, livena na licu mjesta debljine 50 cm na mjestu kolovoza, dok na pješačkim stazama njena debljina varira od 82 do 59 cm. Visina lučnih nosača je 8m. Lukovi su međusobno spojeni armirano-betonskim veznim gredama. Širina mosta je 16,5 metara. Na mostu je predviđena ograda od inox profila visine 115 cm u skladu sa postojećom ogradom na šetalištu kraj mosta.”

Naručilac: Opština Čelinac

Umjesto postojećeg armirano-betonskog mosta, koji je značajno oštećen i urušen od velikih voda i poplava, u izgradnjii je novi armirano-betonski most koji će, u skladu sa projektom regulacije obala i korita rijeke Vrbanje, obezbijediti i odgovarajući proticajni profil. Most se nalazi u centru Čelinca, na raskrsnici gradske ulice Prvog Krajiškog proleterskog bataljona i regionalnog puta M4 Banja Luka – Kotor Varoš.

Mostovska konstrukcija se izrađuje od armiranog betona MB40. Statički sistem mosta raspona 47,5 m je luk na koji je ovješena puna kolovozna ploča kablovima za prednaprezanje. Kolovozna ploča je monolitna AB ploča MB40, livena na licu mjesta debljine 50 cm na mjestu kolovoza, dok na pješačkim stazama njena debljina varira od 82 do 59 cm. Visina lučnih nosača je 8m. Lukovi su međusobno spojeni armirano-betonskim veznim gredama. Širina mosta je 16,5 metara. Na mostu je predviđena ograda od inox profila visine 115 cm u skladu sa postojećom ogradom na šetalištu kraj mosta.

Podjelite sa drugima!